Nya Sedlar

Nu inom de närmsta åren, 2015 och 2016 kommer vi att få nya sedlar och nya mynt i våra plånböcker. Bytet från de gamla sedlarna och mynten kommer att ske gradvis med start i oktober 2015 då ett gäng nya sedlar kommer att bytas ut. Dessutom så kommer vi att få en helt ny 200-kronorssedel till samlingen. De nya sedlarna som introduceras 2015 är 20-, 50- 200- och 1000-kronorssedlarna. De gamla 20-, 50- och 1000-kronorsedlarna kommer att vara giltiga fram till första juli 2016. Så se till att växla gamla sedlar mot nya sedlar innan det här datumet då du inte längre kommer att kunna använda de gamla som betalningsmedel från det här datumet. De resterande nya sedlarna, 100- och 500-kronorsedlar, och de nya mynten kommer att introduceras i oktober 2016. Det kommer att bli en ny enkrona, en ny tvåkrona och en ny femkrona. När de här har introducerats så kommer deras gamla varianter att fasas ut den första juli 2017, då vår gamla enkrona, gamla femkrona, gamla 100-kronorssedel och gamla 500-kronorssedel inte längre kommer att kunna användas som betalmedel. Tiokronan som vi använder idag kommer även i fortsättningen att vara ett giltigt betalmedel och är det enda myntet vi har idag som kommer att följa med oss när alla andra mynt och sedlar byts mot nya sedlar och mynt.

Mått och utformning av de nya sedlarna och mynten

Ny hundralapp över gammal, en av alla nya sedlar

Ny hundralapp över gammal.
Gamla mått: 140 x 72 mm
Nya mått: 133 x 66 mm

Med nya sedlar och mynt så kommer även en ny utformning av dem. Rent generellt så kan man säga att våra pengar kommer att bli mindre och väga mindre. Om vi tar den nya enkronan som exempel på det här så kommer den endast att väga 3,60 gram – mot nuvarande enkronas vikt på 7,00 gram. Den nya enkronan kommer alltså bara att väga lite drygt hälften så mycket som den gamla. Sedlarna kommer att få en mer enhetlig storlek. Höjden på alla nya sedlar kommer att vara 66 mm genom hela serien, från den minsta 20-kronorslappen till 1000-lappen. Bredden däremot blir bredare desto högre valören blir, med start på 120 mm för den nya 20-kronorssedeln och stopp på 154 mm för 1000-kronorssedeln. Att sedlarnas höjd blir densamma för alla valörer syftar att göra det enklare att hantera pengarna. Idag har alla våra sedelvalörer olika höjd, där den minsta är 20-kronorssedeln med en höjd på 67 mm och de största är 500-, och 1000-kronorsedlarna med en höjd på 82 mm. Introduktionen av den nya 200-kronorsedeln syftar också till att göra det enklare att hantera pengar. Det ska bli mindre lappar att hålla reda på och det har länge pratats om att det har varit ett för stort glapp mellan 100-kronorslappen och 500-kronorslappen.

Motiv på sedlarna och mynten

I och med att vi kommer att få nya sedlar och mynt så kommer de gamla motiven även att bytas ut. För mynten så är det inte så mycket nytt att vänta. Enkronan och tvåkronan kommer att prydas av kung Carl XVI i profil på framsidan och statsvapnet och valör på baksidan. femkronan visar en krona och baksidan valör och statsvapen.

Sedlarna däremot kommer att få sina motiv helt utbytta. Motiven på sedlarna kommer att vara på kända svenskar som har gjort gott för Sverige. Vid valet av vilka som skulle få pryda sedlarna så togs följande argument med i beräkningarna;

 1. Medverkat till stora kulturella insatser
 2. Levt och verkat under 1900-talet
 3. Välkända bland befolkningen och har ett stort anseende internationellt

Den nya serien kommer att bestå av totalt sex sedlar, på tre av dem kommer vi att finna kvinnor och på tre av dem kommer vi att finna män. På de nya sedlarna hittar vi följande kända svenska personligheter.

 1. Astrid Lindgren kommer att synas på den nya 20-kronorssedeln

  Astrid Lindgren kommer att synas på den nya 20-kronorssedeln

  20 – Astrid Lindgren

 2. 50 – Evert Taube
 3. 100 – Greta Garbo
 4. 200 – Ingmar Bergman
 5. 500 – Birgit Nilsson
 6. 1000 – Dag Hammarskjöld

Anledningen till att vi får en ny serie pengar just nu är bl.a. att sedel- och myntserier bör bytas ut med jämna mellanrum för att rensa ut antalet förfalskade pengar som har lyckats ta sig in i systemet och snurrar runt. Med en ny serie pengar så nollställs det här en tid och ökar gradvis igen tills nästa byte. Den nya serien har fått ett mer effektivt och säkert förfalskningsskydd så att sedlarna och mynten inte ska vara lika lätta att förfalska som dess föregångare.