Gammal 100-kronorssedel

 

Den gamla 100 kronorssedeln med Carl Von Linné

Den gamla 100 kronorssedeln med Carl Von Linné

Den gamla 100 kronorssedelns framsida
Den gamla 100 kronorssedelns baksida
Togs i bruk 2001
Färg Grönblå
Material Ickefluorescerande bomull
Mått 140 x 72 mm

CARL VON LINNÉ PÅ DEN GAMLA 100-KRONORSSEDELN

Sedan 1985 har Carl von Linné haft sitt ansikte på 100-kronorssedeln. Tillsammans med Lennart Nilsson har dessa två personer satt temat till botanik och biologi på vår  100-kronorssedel. Tidigare personer som kunnas ses på sedeln är moder Svea tillsammans med Gustav Vasa och Gustav 2de Adolf tillsammans med regalskeppet Wasa.

SEDELNS FRAMSIDA

Porträttet av Carl von Linné fyller större delen av framsidan.  Carl von linné (1707-1778) var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog,ornitolog och zoolog.  Hans främsta verk är nomenklaturen inom biologi och systematiken som grupperar växter och djur, båda används än idag. Linné var sin tids främste botaniker. Han var son till en kyrkoherde och därmed var tanken att även Linné skulle bli präst, men hans stora intresse för botanik fick istället bli hans livsbana. Han utbildade sig först i Växjö och därefter Lund och Uppsala. Vid Uppsala universitet blev han professor först inom medicini och sedan botanik och han var även rektor för universitet under en period. Han ägnade mycket av sin tid åt resor och i senare delen av sin karriär hade han lärljungar som fortsatte dessa resor över hela världen.

Bakom Linné ses Linnéträdgården i Uppsala som grundlades redan 1655. Trädgården har sedan dess haft båda bättre och sämre perioder men historierna berättar att det var här han första gången träffade sin blivande handledare Olof Celsius som imponerades av den unge mannens häpnansväckande kunskap inom botaniken. Till vänster syns teckningar från Linnés ungdomsverk Praeludia Sponsalarium Plantarium från 1792. De aktuella teckningarna visar pollinerande växter, Linné ansåg att kunskap om växternas fortplantning var essentiell för kännedomen om växter.

I en minitext som går att läsa under förstoring står det:

Omnia mirari team tritissima – Förundra dig över allt, även det mest alldagliga.

SEDELNS BAKSIDA

Baksidan fylls av bilder som ursprungligen fotograferats av Lennart Nilsson.  Imitten ett vi som pollineras en blomma, en blommas befruktning: pollenkorn, pistillens märkesflikar och resultatet, en grodd. Sista bilden visar en rekonstruktion av hur blomman ser ut genom biets mångfacetterade ögon.

Lennart Nilsson som fotograferat  bilderna är en av våra mest barnbrytande fotografer. Han är berömd för sin titthålsfotografi inom medicin och hans mest kända alster är filmen ”Sagan om livet” och boken ”Ett barn blir till”. Han var den första som lyckades fotografera ett foster inuti en livmoder.