Gammal 1000-kronorssedel

Den gamla 1000 kronorssedeln pryds av Gustav Vasa

Den gamla 1000 kronorssedeln pryds av Gustav Vasa

Den gamla 1000 kronorssedelns framsida
Gamla 1000 kronorssedelns baksida
Togs i bruk 2006
Färg Brun
Material Ickefluorescerande bomull
Mått 160 x 82 mm

1000-KRONORS SEDELN PRYDS AV GUSTAV VASA

Sedan 1991 då 10 000-kronorssedeln togs ur bruk så har vår sedel med allra största valör varit 1000-kronorssedeln.  Sedan 1989 har Gustav Vasa och ursprungstemat prytt sedeln.

SEDELNS FRAMSIDA

På denna stora sedel på till valör och storlek är porträttet av Gustav Vasa i centrum. I bakgrunden ser vi en detalj från den äldsta bilden som idag finns av Stockholm och i Sverige. De föreställer ett optiskt solfenomen som inträffade 1535, troligtvis en så kallad haloeffekt. Originalet sitter i Storkyrkan i Stockholm.

I en mikrotext kan du läsa citat från Gustav Vasa från dagen när han beslutar att bibeln ska översättas till svenska:

De må ha den heliga skriften på sitt eget språk: Scripturam in propria habeant lingua.

Att översätta bibeln till svenska var inte det enda Gustav Vasa gjorde under sin regeringsperiod.  Han var drivande i reformationen i Sverige, från den katolska kyrkan till evangelisk-lutherska kyrkan. Han införde också arvsmonarkin och det ses som grundandet av nationalstaten Sverige. Gustav Vasa har i långa tider varit en av våra mest populära kungar och setts som en landsfader, dagens historiker ser med lite mindre blida ögon på Gustav Vasa och menar att han använde en del brutala metoder och stark propaganda för att befästa sin roll.

SEDELNS BAKSIDA

Sedelns baksida fylls av en grafisk tolkning ur Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken) från 1555 av Olaus Magnus (1490-1557). Han var en vetenskaplig författare vars verk anses som en av de viktigaste källorna till vår kunskap om Sveriges geografi och kulturhistoria under 1500-talet. Bilden visar hur skörden bärgas och tröskas under en strålande sol.