Gammal 500-kronorssedel

Den gamla 500 kronorssedeln pryds av Karl XI

Den gamla 500 kronorssedeln pryds av Karl XI

Den gamla 500 kronorssedelns framsida
Gamla 500 kronorssedelns baksida
Togs i bruk 2001
Färg Röd
Material Ickefluorescerande bomull
Mått 150 x 82 mm

KARL XI PÅ 500-KRONORSSEDELN

Den gamla 500-kronorssedeln går i ekonomin och teknikens anda. På framsidan ser Karl XI som regerade under flera stora ekonomiska reformer. Baksidan tillägnas Christopher Polhem som kallas den svenska mekanikens fader.

SEDELNS FRAMSIDA

Porträttet av Karl XI (1655-1697) fyller upp större delen av framsidan. Han regerade i Sverige från 1672 och fram till sin död. Då Karl X Gustav dog redan 1660 så styrdes Sverige under mellan åren av en förmyndarregering. Under den här perioden grundades det som idag är Sveriges Riksbank. Sveriges Riksbank är världens äldsta centralbank och har idag, precis som då, syfte att upprätthålla prisstabilitet och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Karl XI:s huvudsakliga sysselsättning under sin regeringstid var främst att uppehålla relationen med Danmark. Hans tid som kung började just med den Skånska kriget. Med hjälp av en stor reduktion från adeln finansierade han sina nya arméer.

Sedeln pryds också av det första riksbankshuset, som än idag står vid Järntorget i Stockholm. Man kan också läsa Riksbankens valspråk i en minitext på sedeln:

”Härav styrka och säkerhet: Hinc robur et securitas”

SEDELNS BAKSIDA

Christopher Polhem har som tidigare nämnt kallats för den svenska mekanikens fader. Det är en titel som han förtjänar då han har satt et stort avtryck på den svenska teknikutvecklingen. Han startade bland annat den första skolan för ingenjörer. Polhem tog även fram den så kallade Polhemsknuten som är en förbindelse som för över rörelse mellan två axlar. Den kallas även för kardanknut.

På sedeln ser vi flera bilder från Polhems uppfinningar. Till vänster har vi Falu koppargruva med ett av Christopher Polhems malmuppfordringsverk. I bakgrunden ser vi ett kugghjul från Polhems industrianläggningar vid Stjärnsund i Dalarna.

Även på baksidan kan du läsa samma minitext som ovan, Riksbankens valspråk och dessutom ser man matematiska beräkningar från en sida ur hans anteckningsböcker.

Christopher Polhem hade ett stort stöd av Karl XI för sina förbättringar till den svenska industrin under 1690-talet.